Kategorier
Läkemedel

Smärtstillande läkemedel ökar risken för hjärtinfarkt och stroke

Enligt forskare måste patienter och läkare vara mer medvetna om den ökade kardiovaskulära risken vid intag av smärtstillande och febernedsättande läkemedel, både COX-2-hämmare och traditionella NSAIDS (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

Ibuprofen (som finns i till exempel Brufen, Brufen, Dolerin, Ibumax, Ibumetin, Ibuprofen, Ibuzin, Ipren, Iprensa, Nurofen och Pedea) kopplades till en mer än tre gånger ökad risk för stroke. Diclofenac (som finns i till exempel Diclofenac, Arthrotec, Dicuno, Eeze, Eezeneo, Ignori och Voltaren) och etoricoxib (som finns i till exempel Etoricoxib, Arcoxia, Coxolin) kopplades till ungefär fyra gånger risken för kardiovaskulär död.

Källa: Painkillers Can Increase the Risk of Heart Attacks and Strokes

Kategorier
Vitaminer

Biotin för naglarna

Vid en genomgång av ett flertal studier på effekten av biotin för naglarna fann artikelförfattarna att studierna visar en förbättring i fasthet, hårdhet och tjocklek hos spröda naglar med hjälp av oralt intag av biotin (ett B-vitamin).

Det finns även några fallrapporter och serier som visar att oral biotin kan förbättra triangulära slitna naglar, trachyonychia och vanlig deformitet av naglar.

Källa: Biotin for the Treatment of Nail Disease: What Is the Evidence?Shari R Lipner 1Richard K Scher 1Affiliations expandPMID: 29057689
DOI: 10.1080/09546634.2017.1395799

Kategorier
Vitaminer

Vanligt med D-vitaminbrist i Spanien

Trots många soltimmar lider många spanjorer av D-vitaminbrist. D-vitamin är ett viktigt näringsämne vars brist har förknippats med risken för olika kroniska sjukdomar som osteoporos, hypertoni, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, autoimmuna sjukdomar, vissa typer av cancer och till och med övervikt samt fetma.

Även om D-vitamin kan syntetiseras i huden från exponering för solljus, är denna källa inte alltid tillräcklig för att tillgodose behoven. Till exempel begränsar användningen av solskyddsmedel eller den låga exponeringen för solljuset syntetiseringen.

I själva verket har studier funnit att minst hälften av den spanska befolkningen har D-vitaminunderskott. Därför är D-vitamin via kosten grundläggande. Även om det finns olika livsmedel som är berikade på D-vitamin, finns det inte naturligt i så många matvaror.

Enligt olika studier som genomförts i den spanska befolkningen finns det en låg konsumtion av livsmedel med D-vitamin såsom fet fisk och ägg.

Ökad konsumtion av ägg skulle kunna minska bristen och främja folkhälsan.

Källa:
Vitamin D Deficiency in Spanish Population. Importance of Egg on Nutritional Improvement
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31368328-vitamin-d-deficiency-in-spanish-population-importance-of-egg-on-nutritional-improvement/?from_term=vitamin+d&from_pos=7

Kategorier
Behandlingsmetoder

Forskning på shiatsu

Shiatsu (japansk akupressur) är en manuell behandlingsmetod som blir alltmer populär. En omfattande vetenskaplig studie har visat på de positiva effekterna.

Studien har genomförts av universitetet i Leeds i samarbete med European Shiatsu Federation (där Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är medlem). Studien omfattade shiatsuterapeuter i tre länder.

Kortfattat har man visat att :

  • Det finns ett flertal verifierade positiva effekter på kort sikt, övergående och på lång sikt.
  • Det allmänna välbefinnandet och den generella hälsan har förbättrats med hjälp av shiatsubehandlingar.
  • Behandlingen är säker.
  • Det är särskilt bra när det gäller problem i muskel och skelett, stress, dålig energi och trötthet.
  • Shiatsu motiverar klienterna att göra förbättringar av sin livsstil när det gäller kost- och motionsvanor.
  • Det finns en statistiskt signifikant nivå av förbättring på symptom.
  • Klienternas förväntningar har till största delen uppnåtts.

Källa: European Shiatsu Federation

Kategorier
Mineraler

Läkemedel mot magsyra sänker magnesium

Läkemedel mot sura uppstötningar som till exempel Nexium, kan vid lång tids användning orsaka låga magnesiumnivåer.

Lågt magnesium kan leda till komplikationer som muskelspasmer, oregelbundna hjärtslag, kramper och trög mage.

Läkemedlen, så kallade protonpumpshämmare, används i stor utsträckning för att behandla magsår, sura uppstötningar och andra tillstånd.

Källa: Reuters. https://www.reuters.com/article/us-ulcer-drugs/fda-says-stomach-acid-drugs-can-lower-magnesium-idUSTRE7216AL20110302

Kategorier
Fettsyror

Omega 3 motverkar muskeldegeneration

Dagligt tillskott av omega-3 kan öka produktionen av muskelprotein hos äldre människor och minska risken för degenerativ muskelförlust, antyder data från en studie på människor.

16 friska, äldre vuxna tilldelades slumpmässigt att ta antingen 4 gram omega-3-fettsyror eller majsolja i 8 veckor. Hastigheten för muskelproteinsyntes och fosforylering av viktiga element i den anabola signalvägen utvärderades före och efter tillskotten

Tillskott av majsolja hade ingen effekt på muskelproteinsynteshastigheten och omfattningen av anaboliskt signalelement fosforylering i muskler. Omega-3 fettsyratillskott hade ingen effekt på bashastigheten för muskelproteinsyntes (medelvärde ± SEM: 0,051 ± 0,005% / h jämfört med 0,053 ± 0,008% / h före respektive efter tillskott; P = 0,80) men förstärkte hyperaminoacidemia-hyperinsulinemia-inducerad ökning i frekvensen av muskelproteinsyntes (från 0,009 ± 0,005% / h över basvärden till 0,031 ± 0,003% / h över basvärden; P <0,01), vilket åtföljdes av större ökningar i muskel-mTOR ( Ser2448) (P = 0,08) och p70s6k (Thr389) (P <0,01) fosforylering.

Slutsatsen är att Omega-3-fettsyror stimulerar muskelproteinsyntes hos äldre vuxna och kan vara användbara för att förebygga och behandla sarkopeni.

Källa:
Dietary omega-3 fatty acid supplementation increases the rate of muscle protein synthesis in older adults: a randomized controlled trial.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159787

Kategorier
Fettsyror

Omega 3 lindrar ångest

Ett dagligt tillskott av 2,5 gram omega 3 lindrar ångest med omkring 20% enligt en studie från Ohio State Univerity. Dessutom syntes en tydlig minskning av inflammationsmarkörer hos de som tog tillskottet under 12 veckor.

Dubbelblindstudie

Studien var en placebokontrollerad dubbelblindstudie där man hade rekryterat 68 studenter som delades in i två grupper. Studenter fick antingen placebo eller en kapsel med 2085 mg EPA (eikosapentaensyra) och 348 mg DHA (dokosahexaensyra). Resultatet visade en minskning med 14% av proinflammatirosika interleukin 6 (IL-6) och 20% minskning av ångestsymptom hos de som fick omega 3.

Källa:
Brain, Behavior, and Immunity, Published online ahead of print, doi:10.1016/j.bbi.2011.07.229

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159111004685

Kategorier
Vitaminer

C-vitamin mot gallsten

Vid en studie som omfattade 7 042 kvinnor och 6 088 män såg man att brist på askorbinsyra (C-vitamin) i blodet ökade risken för att utveckla gallsten.

I tidigare studier har man sett att marsvin med brist på C-vitamin ofta utvecklar gallsten. En anledning till att gallsten utvecklas är att askorbinsyra är en viktig ko-faktor vid bildande av galla.

Källa: Arch Intern Med. 2000 Apr 10;160(7):931-6.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10761957

Kategorier
Hälsotips Motion

Motion mot influensa

Under en 12-veckorsperiod följde forskare 1002 personer och deras motionsvanor. De som motionerade minst 5 gånger i veckan spenderade 43% färre dagar med luftvägsinfektion i de övre luftvägarna (förkylning eller influensa) jämfört med de som motionerade högst en dag i veckan. Undersökningen leddes av David Nieman, forskare vid Appalachian State University i Kannapolis, North Carolina, USA.

De som ansåg sig själva som vältränade hade 46% färre övre luftvägsinfektioner än de som ansåg sig vara otränade.

Undersökningen bekräftar tidigare studier som har gett liknande resultat, även om det är oklart exakt hur motion påverkar immunförsvaret.

Källa:
British Journal of Sports Medicine
http://abcnews.go.com/Health/Wellness/fitness-fend-off-common-cold/story?id=12025862

Kategorier
Vitaminer

D-vitamin förebygger åldersförändringar i gula fläcken

Högre nivåer av D-vitamin i blodet hänger ihop med en minskad risk för åldersförändringar i gula fläcken (AMD, Agerelated Macular Degeneration).

I studien såg man att de som hade det högsta intaget av D-vitamin via kost och kosttillskott (15,1 mcg/dag=604 ie) hade en minskad risk med 59% att utveckla AMD jämfört med de som hade det lägsta intaget (7,9 mcg=316 ie).

Den här studien bekräftar tidigare studier som har sett att högre halter av D-vitamin skyddar mot AMD. Studien genomfördes på 1 313 kvinnor mellan 50 och 79 års ålder och leddes av Amy Millen, PhD, från the University at Buffalo, New York.

Källa
Archives of Ophthalmology
2011, Volume 129, Number 4, Pages 481-489
http://www.nutraingredients.com/Research/Vitamin-D-linked-to-lower-eye-risk-in-young-women-Study/?c=1FYZP%2F4DB6y3OClPfVP9IA%3D%3D&utm_source=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BWeeklyTillbNästa