Kategorier
Behandlingsmetoder

Forskning på shiatsu

Shiatsu (japansk akupressur) är en manuell behandlingsmetod som blir alltmer populär. En omfattande vetenskaplig studie har visat på de positiva effekterna.

Studien har genomförts av universitetet i Leeds i samarbete med European Shiatsu Federation (där Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är medlem). Studien omfattade shiatsuterapeuter i tre länder.

Kortfattat har man visat att :

  • Det finns ett flertal verifierade positiva effekter på kort sikt, övergående och på lång sikt.
  • Det allmänna välbefinnandet och den generella hälsan har förbättrats med hjälp av shiatsubehandlingar.
  • Behandlingen är säker.
  • Det är särskilt bra när det gäller problem i muskel och skelett, stress, dålig energi och trötthet.
  • Shiatsu motiverar klienterna att göra förbättringar av sin livsstil när det gäller kost- och motionsvanor.
  • Det finns en statistiskt signifikant nivå av förbättring på symptom.
  • Klienternas förväntningar har till största delen uppnåtts.

Källa: European Shiatsu Federation