Kategorier
Fettsyror

Omega 3 motverkar muskeldegeneration

Dagligt tillskott av omega-3 kan öka produktionen av muskelprotein hos äldre människor och minska risken för degenerativ muskelförlust, antyder data från en studie på människor.

16 friska, äldre vuxna tilldelades slumpmässigt att ta antingen 4 gram omega-3-fettsyror eller majsolja i 8 veckor. Hastigheten för muskelproteinsyntes och fosforylering av viktiga element i den anabola signalvägen utvärderades före och efter tillskotten

Tillskott av majsolja hade ingen effekt på muskelproteinsynteshastigheten och omfattningen av anaboliskt signalelement fosforylering i muskler. Omega-3 fettsyratillskott hade ingen effekt på bashastigheten för muskelproteinsyntes (medelvärde ± SEM: 0,051 ± 0,005% / h jämfört med 0,053 ± 0,008% / h före respektive efter tillskott; P = 0,80) men förstärkte hyperaminoacidemia-hyperinsulinemia-inducerad ökning i frekvensen av muskelproteinsyntes (från 0,009 ± 0,005% / h över basvärden till 0,031 ± 0,003% / h över basvärden; P <0,01), vilket åtföljdes av större ökningar i muskel-mTOR ( Ser2448) (P = 0,08) och p70s6k (Thr389) (P <0,01) fosforylering.

Slutsatsen är att Omega-3-fettsyror stimulerar muskelproteinsyntes hos äldre vuxna och kan vara användbara för att förebygga och behandla sarkopeni.

Källa:
Dietary omega-3 fatty acid supplementation increases the rate of muscle protein synthesis in older adults: a randomized controlled trial.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159787

Kategorier
Fettsyror

Omega 3 lindrar ångest

Ett dagligt tillskott av 2,5 gram omega 3 lindrar ångest med omkring 20% enligt en studie från Ohio State Univerity. Dessutom syntes en tydlig minskning av inflammationsmarkörer hos de som tog tillskottet under 12 veckor.

Dubbelblindstudie

Studien var en placebokontrollerad dubbelblindstudie där man hade rekryterat 68 studenter som delades in i två grupper. Studenter fick antingen placebo eller en kapsel med 2085 mg EPA (eikosapentaensyra) och 348 mg DHA (dokosahexaensyra). Resultatet visade en minskning med 14% av proinflammatirosika interleukin 6 (IL-6) och 20% minskning av ångestsymptom hos de som fick omega 3.

Källa:
Brain, Behavior, and Immunity, Published online ahead of print, doi:10.1016/j.bbi.2011.07.229

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159111004685

Kategorier
Fettsyror

Omega 3 mot allergier

Genom att dagligen ge fiskolja till spädbarn kan man minska risken för att de utvecklar allergier enligt en studie som publicerats i tidskriften Clinical and Exprimental Allergy.

I studien deltog 420 barn som mellan 0 och 6 månaders ålder fick antingen fiskolja eller placebo. Fiskoljan bestod av 280 mg DHA och 110 mg EPA. De som fick fiskoljan hade efter studiens slut markant lägre allergisk respons mot mjölkprotein och kvalster.

Källa:
Clinical and Experimental Allergy
Volume 42, Number 8, Pages 1206-1216, doi: 10.1111/j.1365-2222.2012.04031.x
“Fish oil supplementation in early infancy modulates developing infant immune responses”