Kategorier
Hälsotips Motion

Motion mot influensa

Under en 12-veckorsperiod följde forskare 1002 personer och deras motionsvanor. De som motionerade minst 5 gånger i veckan spenderade 43% färre dagar med luftvägsinfektion i de övre luftvägarna (förkylning eller influensa) jämfört med de som motionerade högst en dag i veckan. Undersökningen leddes av David Nieman, forskare vid Appalachian State University i Kannapolis, North Carolina, USA.

De som ansåg sig själva som vältränade hade 46% färre övre luftvägsinfektioner än de som ansåg sig vara otränade.

Undersökningen bekräftar tidigare studier som har gett liknande resultat, även om det är oklart exakt hur motion påverkar immunförsvaret.

Källa:
British Journal of Sports Medicine
http://abcnews.go.com/Health/Wellness/fitness-fend-off-common-cold/story?id=12025862