Frekvensterapi med F-scan

Frekvensterapi bygger på att allt levande har en egen specifik frekvens, en resonansfrekvens, och det är detta som gör det möjligt att hitta t. ex. en viss parasit och att sedan behandla densamma.

F-scan, schweizisk högteknologi

Denna behandlingsform är baserad på välkända forsknings- och behandlingsresultat av bland andra R.R. Rife och Dr. H.R. Clark. Enligt Hulda Clark så är orsaken till våra sjukdomar bland annat att kroppen är belastad av mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller.

F-Scan3 är en elektronisk apparat som sänder svaga elektriska impulser genom kroppen.

F-Scan3:s mycket exakta frekvenser med dess specifika vågformer mäter och behandlar mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. Frekvenserna stimulerar och stärker också kroppens immunsystem och kan även förbättra funktionen hos kroppens organ.

Analysen utförs av Bo Engborg och kostar 800 kr. Det tar drygt en timme. 

Analysen utförs av Bo Engborg. Boka tid: 0708-18 24 57, bo@effektivfriskvard.se

Boka tid