Näringsterapi

Som näringsterapeut arbetar jag med att hitta eventuella näringsobalanser hos mina klienter. Det kan handla om både brister och för stora intag av olika näringsämnen.

Makronäring och mikronäring

Jag skiljer mellan makronäring, kolhydrater, proteiner och fetter samt mikronäring, vitaminer och mineraler. Dessutom intresserar jag mig för andra aspekter av kosten, till exempel antioxidanter, flavonoider och andra fytokemikalier (kemiska ämnen från växter).

Analysmetoder

Jag använder mig av olika metoder för att att hitta näringsobalanser. Den viktigaste metoden är att ställa frågor till klienten om dennes tillstånd och sjukdomshistoria (anamnes). I grunden använder jag mig av ett standardiserat frågeformulär som du besvarar innan du kommer. På plats ställer jag kompletterande frågor. Dessutom kan jag vid behov komplettera analysen med:

 • Arteriografi (mätning av kärlstelhet
 • Labtester från vårdcentralen eller motsvarande
 • Torrblodsanalys
 • Visuell analys
 • Elektronisk analys (frekvensterapi, bioresonans)

Ofta är det lite av ett detektivarbete för att hitta vad det är som orsakar obalanser.

Vem besöker en näringsterapeut

Många av de som besöker en näringsterapeut har problem som de har brottats med under en längre tid. De kanske har besökt läkare och har inte fått nöjaktig hjälp för sina åkommor.
Många lider av mer diffusa problem, det kan till exempel vara en onormal trötthet, överkänslighet, obehag från matsmältningsapparaten eller allergier.
En tredje grupp är de som känner på sig att de borde ha förbättra sina kostvanor men vet inte riktigt hur och behöver hjälp för att hitta rätt.

Behandlingar

Jag kommer med rekommendationer för hur klienten ska kunna må bättre. Det kan vara

 • Ändrade kostvanor
 • Ändrade motionsvanor
 • Näringstillskott
 • Örter

Dessutom kan jag rekommendera kompletterande metoder

 • Frekvensterapi
 • Su jok (koreansk akupunktur)
 • Shiatsu
 • Medicinsk aromaterapi
 • Kinesiologi

Uppföljning

Det viktigt att man gör en eller flera uppföljningar för att utvärdera resultatet av insatsen. Ofta behöver man göra en del vidare justeringar under resans gång.

Pris

Analysen med rekommendationer kostar 800 kr per timme. Räkna med en och en halv timme vid första besöket.

Boka tid

Analysen utförs av Bo Engborg. Boka tid: 0708-18 24 57, bo@effektivfriskvard.se

Boka tid