Kategorier
Fettsyror

Omega 3 motverkar muskeldegeneration

Dagligt tillskott av omega-3 kan öka produktionen av muskelprotein hos äldre människor och minska risken för degenerativ muskelförlust, antyder data från en studie på människor.

16 friska, äldre vuxna tilldelades slumpmässigt att ta antingen 4 gram omega-3-fettsyror eller majsolja i 8 veckor. Hastigheten för muskelproteinsyntes och fosforylering av viktiga element i den anabola signalvägen utvärderades före och efter tillskotten

Tillskott av majsolja hade ingen effekt på muskelproteinsynteshastigheten och omfattningen av anaboliskt signalelement fosforylering i muskler. Omega-3 fettsyratillskott hade ingen effekt på bashastigheten för muskelproteinsyntes (medelvärde ± SEM: 0,051 ± 0,005% / h jämfört med 0,053 ± 0,008% / h före respektive efter tillskott; P = 0,80) men förstärkte hyperaminoacidemia-hyperinsulinemia-inducerad ökning i frekvensen av muskelproteinsyntes (från 0,009 ± 0,005% / h över basvärden till 0,031 ± 0,003% / h över basvärden; P <0,01), vilket åtföljdes av större ökningar i muskel-mTOR ( Ser2448) (P = 0,08) och p70s6k (Thr389) (P <0,01) fosforylering.

Slutsatsen är att Omega-3-fettsyror stimulerar muskelproteinsyntes hos äldre vuxna och kan vara användbara för att förebygga och behandla sarkopeni.

Källa:
Dietary omega-3 fatty acid supplementation increases the rate of muscle protein synthesis in older adults: a randomized controlled trial.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21159787

Lämna ett svar