Artärstelhet – Arteriografi

En snabb och pålitlig metod att mäta risken för hjärt- och kärlsjukdomar

Artärstelhet – Arteriografi

Boka tid i BagarmossenBoka tid i Björkvik

Arteriografi är en säker metod att mäta artärstelhet. Att mäta stelheten i artärerna är viktigare än att veta blodtryck och kolesterolvärden. Med hjälp av arteriografi ser du tydligt om du ligger i riskzonen för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Arteriografi mäter artärstelhet

Artärstelhetsmätning (arteriografi) visar förekomsten och graden av artärstelhet (ateroskleros eller åderförkalkning) i blodkärlen. Ateroskleros anses öka risken för hjärtinfarkt och stroke. Syftet med arteriografiundersökningen är:

  • Att hitta symptomfria individer med kärlskador i tidigt skede för att kunna minska risken för framtida insjuknande i hjärtinfarkt och stroke.
  • Att motivera friska personer med en eller flera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom till en sundare livsstil, vilket är den dokumenterat viktigaste förebyggande insatsen mot hjärt- och kärlsjukdom.
  • Att med uppföljning stödja behandlingsinsatser för optimal blodkärls­funktion och med aktuella kunskaper underlätta individuell rådgivning.

Undersökningen liknar en vanlig blodtrycksmätning. Man får en manschett på armen som pumpas upp några gånger. Manschetten är kopplad till en apparat som samlar mäter informationen och skickar den till en dator där resultatet presenteras.

Arteriografi är en säker metod att mäta artärstelhet och man får flera andra parametrar som har betydelse för att förutsäga risken för hjärt- och kärlsjukdom. De viktigaste är:

  • AIx (Augmentationsindex) visar endotelfunktionen. Det betyder att man ser om blodkärlen befinner sig i ett sammandraget, stelt och stressat eller normalt och avslappnat tillstånd. AIx är en stark oberoende riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, enligt ett flertal vetenskapliga studier.
  • PWV (Pulsvågshastigheten) visar framförallt den stora kroppspulsåderns (aortans) elasticitet respektive stelhet. Ju högre pulsvågshastighet, desto stelare aorta. PWV förutsäger risk för sjuklighet och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom bättre än traditionella vedertagna riskfaktorer, inkluderat 24-timmarsblodtrycks­mätning.
  • Centralt blodtryck visar blodtrycket vid hjärtat. Mätning av centralt blodtryck har ökat i betydelse. Strong Heart Study och andra publicerade kliniska studier har visat att förhöjt centralt blodtryck, även hos patienter med normalt brachialt blodtryck (det blodtryck man vanligen mäter),är associerat med en ökad risk för hjärtattack, stroke och njursjukdom. En omfattande studie visar att ett lågt centralt tryck är associerat med lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Undersökningsmetoden räknas som ”Golden standard”, vilken innebär att den har högsta graden av vetenskaplig tyngd. Metoden används inom forskning, både i Sverige och utomlands.

Resultatet

Du får hjälp att tolka resultatet av undersökningen. Tillsammans kommer vi fram till eventuella behandlingsinsatser som kan behövas, till exempel livsstilsfaktorer, kostomläggning och kosttillskott. Du får alltid med dig resultatet av undersökningen och rekommendationerna skriftligt.

Pris

En arterografiundersökning kostar 800 kr i Bagarmossen och 600 kr i Björkvik. I samband med undersökningen görs också en genomgång över den aktuella hälsan och du får råd över hur du kan hantera eventuella problem. Efter 1-6 månader (beroende på resultatet) är det bra att göra en uppföljning och se att värdena går åt rätt håll.

Analysen utförs av Bo Engborg. Han har lång erfarenhet av att göra arteriografimätningar och har hjälpt många klienter på vägen till en bättre hjärt- och kärlhälsa.

Boka tid i Bagarmossen

Boka tid i Björkvik

Bo Engborg, 0708-18 24 57, info@effektivfriskvard.se

Effektivfriskvård

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway