Bioresonans med Oberon

Ett sätt att kommunicera med kroppen!

När vi finner orsaker har vi också möjligheten att behandla för en permanent förbättring.

Bioresonans är att kommunicera

Bioresonans är en teknik att kommunicera mellan den biologiska kroppen och ett avancerat mätinstrument. Med instrumentet kan vi söka och detektera det som belastar kroppens vävnader och funktioner. Likt tekniken i magnetröntgen och möjligheterna med ultraljud, som också bygger på att mäta frekvenser och energi. Förekommer det belastning kan inte kroppen fungera korrekt och vi känner troligen av symptom.

På Effektiv Friskvård använder vi flera olika apparater

 

Att söka efter orsaker

Med bioresonans och frekvensanalys söker vi bland annat belastning av mikroorganismer. Det kan vara bakterier, parasiter, mögel eller svamp. Finns dessa i kroppen stör det cellernas funktioner och det kommer att visa sig som symptom.

Det är inte alltid att orsaken sitter där det känns. Med Oberon har vi möjligheten att söka vidare i kroppens funktioner och organ för att finna de belastningar som behöver avlägsnas för att permanent förbättring skall kunna ske.

Vid analys med Oberon utgår vi från organ. Vi markerar de organ vi vill analysera och får efter någon minut grafiska svar.

Vid den fördjupande analysen kan vi tydligare se vad belastningen består i och har då möjligheten att vidta rätt åtgärder.

Vid djupare analys

Vid djupgående analys får vi mer information vad som belastar organ och funktioner. Vi ser till exempel om nerver sitter i kläm. Vi ser om benvävnad försvagats.

Vi ser också om det finns belastning av mikroorganismer. Finns det så stör det funktioner och det kan leda till allvarliga besvär.

När vi konstaterar belastningar söker vi orsaker och vad vi kan föreslå för åtgärder för att ha möjligheten att nå en förbättring.

En analys med Oberon kostar 950 kr.

Analysen genomförs av Bo Engborg.

Analysen utförs av Bo Engborg. Boka tid: 0708-18 24 57, bo@effektivfriskvard.se

Effektivfriskvård

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway