Biotin för naglarna

  • 2020-03-18
  • info@effektivfriskvard.se

Vid en genomgång av ett flertal studier på effekten av biotin för naglarna fann artikelförfattarna att studierna visar en förbättring i fasthet, hårdhet och tjocklek hos spröda naglar med hjälp av oralt intag av biotin (ett B-vitamin).

Det finns även några fallrapporter och serier som visar att oral biotin kan förbättra triangulära slitna naglar, trachyonychia och vanlig deformitet av naglar.

Källa: Biotin for the Treatment of Nail Disease: What Is the Evidence?
Shari R Lipner, Richard K Scher
Affiliations expandPMID: 29057689
DOI: 10.1080/09546634.2017.1395799

Effektivfriskvård

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway