Blomsterdroppar

Blomsterdroppar

Blomsterdroppar är essenser från blommor som används för läkning. De används för att läka känslomässiga blockeringar, till exempel aggressivitet, rädsla, dåligt självförtroende eller psykologiska trauman. 

Blomsterdropparna läker den bakomliggande orsaken till kroppsliga symptom som huvudvärk eller ont i magen. De kan lindra känslor av stress, oro eller ilska. 

Doktor Bachs system

Doktor Bach var läkare och homeopat och den som ursprungligen utvecklade blomstermedel för att läka människan bakom sjukdomen eftersom varje person reagerar olika inför samma sjukdom.

I Bach system finns det 38 olika essenser och en färdig blandning av fem droppar, Rescue Remedy, som används i akuta situationer.

Blomsterdroppar från Tornedalen

Jag använder också blomsterdroppar som tagits fram av Torsten Mäkitavola från Tornedalen. Dessa präglas av det att de tack vare midnattssolen får en hög bioenergi.

Att välja blomsterdroppar

För att välja rätt droppar för varje klient använder jag två olika metoder, dels kinesiologi, dels genom att ingående fråga klienten om dennes tillstånd.

Boka tid

Julia Engborg, 0730-94 93 00, julia@effektivfriskvard.se

Effektivfriskvård

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway