Frekvensterapi med F-scan

Sök efter mögel, virus, bakterier och parasiter!

Boka tid

Frekvensterapi bygger på att allt levande har en egen specifik frekvens, en resonansfrekvens, och det är detta som gör det möjligt att hitta t. ex. en viss parasit och att sedan behandla densamma.

F-scan, schweizisk högteknologi

Denna behandlingsform är baserad på forsknings- och behandlingsresultat av bland andra R. R. Rife och Dr. H. R. Clark. Enligt Hulda Clark så är orsaken till våra sjukdomar bland annat att kroppen är belastad av mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller.

F-Scan3 är en elektronisk utrustning som sänder svaga elektriska impulser genom kroppen. De elektiska signalerna är mycket svaga och känns inte.

F-Scan3:s mycket exakta frekvenser med dess specifika vågformer mäter och behandlar mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. Frekvenserna stimulerar och stärker också kroppens immunsystem och kan även förbättra funktionen hos kroppens organ.

Efter analysen får du tips om örter och annat som kan avhjälpa eventuella problem. Du kan också hyra en frekvensgenerator för att behandla dig själv hemma. Genom att behandla dig dagligen får du snabbare och bättre resultat.

Analysen utförs av Bo Engborg och kostar 950 kr. Det tar drygt en timme.

Boka tid

0708-18 24 57, bo@effektivfriskvard.se

Boka direkt

Effektivfriskvård

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway