Hälsokontroll i Stockholm

Utförlig hälsokoll i Stockholm med näringsanalys och kostrådgivning

Boka tid hos Effektiv Friskvård för din hälsokontroll i Stockholm

Vid vår hälsokontroll i Stockholm fokuserar vi på några viktiga aspekter som vanligtvis inte görs på vårdcentraler eller företagshälsovården.

Vad kostar en hälsokontroll i Stockholm?

Vårt pris för en omfattande hälsokontroll i Stockholm är 1 400 kr inklusive moms. Det kostnadseffektiva priset för vår omfattande hälsokontroll.

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder högkvalitativa tjänster till rimliga priser för att främja en bred tillgänglighet till hälsokontroller.

Med det här priset får du tillgång till en noggrann bedömning av viktiga hälsomarkörer, inklusive artärstelhet, näringsanalys, kostanalys och frekvensanalys.

Vi är övertygade om att dessa insikter och rekommendationer kan hjälpa dig att förbättra din hälsa och välbefinnande på lång sikt.

Om du vill boka en hälsokontroll i Stockholm hos Effektiv Friskvård så kan du boka en tid eller kontakta oss för mer information.

Artärstelhet

Vi värderar flexibiliteten hos artärerna, vilket är av större betydelse än blodtryck och kolesterolnivåer.

Flexibiliteten hos artärerna är en avgörande faktor för att bibehålla en god hälsa.

En stel artär kan begränsa blodflödet och öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Genom att noggrant bedöma artärstelhet kan vi identifiera eventuella förändringar i kärlens elasticitet och tidigt upptäcka potentiella hälsoproblem.

En flexibel artär har förmågan att anpassa sig till olika belastningar och tryckförändringar i blodomloppet. Detta underlättar en smidig cirkulation av syre- och näringsrikt blod till kroppens olika organ och vävnader.

En stel artär kan begränsa blodflödet och resultera i högt blodtryck, kolesterolansamlingar och andra hjärt-kärlrelaterade problem.

Därför är det av större betydelse att bedöma artärernas flexibilitet än att enbart fokusera på blodtryck och kolesterolnivåer.

Genom att mäta artärstelhet kan vi få en mer heltäckande bild av din kardiovaskulära hälsa och vid behov vidta åtgärder för att förbättra artärernas elasticitet.

Detta kan inkludera livsstilsförändringar, fysisk aktivitet, kostanpassningar och andra behandlingar.

Näringsanalys

Genom att använda en standardiserad frågeenkät bedömer vi sannolikheten för brister i näringsämnen.

Näringsanalys är en viktig del av vår hälsokokontroll, där vi strävar efter att identifiera eventuella näringsbrister och säkerställa en balanserad och hälsosam kost.

Genom att använda en standardiserad frågeenkät får vi en omfattande förståelse för dina matvanor, kostpreferenser och eventuella begränsningar.

Denna noggranna bedömning hjälper oss att bedöma sannolikheten för brister i viktiga näringsämnen, såsom vitaminer, mineraler och andra viktiga näringsämnen.

En brist på nödvändiga näringsämnen kan påverka kroppens funktion på olika sätt och bidra till hälsoproblem.

Genom att identifiera och ta tag i dessa brister kan vi rekommendera lämpliga näringsmässiga justeringar och råd för att förbättra din övergripande hälsa och välbefinnande.

Vårt mål är att ge dig individanpassade rekommendationer för att optimera ditt näringsintag och säkerställa att du får alla de viktiga byggstenarna din kropp behöver för att fungera på bästa sätt.

Baserat på resultaten av vår näringsanalys kan vi också erbjuda förslag på eventuella kosttillskott som kan vara nödvändiga för att komplettera din kost och täcka eventuella brister.

Kostanalys

Vi granskar noggrant dina kostvanor för att identifiera möjliga förbättringsområden.

Kostanalys är en central del av vår hälsokontroll, där vi noggrant granskar dina kostvanor för att identifiera möjliga förbättringsområden och hjälpa dig att uppnå en hälsosam och balanserad kost.

Genom att analysera dina kostvanor kan vi få en djupare förståelse för de matval och intag du gör. Vi tittar på de olika makronutrienter (kolhydrater, proteiner och fett) samt mikronutrienter (vitaminer, mineraler och antioxidanter) som du konsumerar i din dagliga kost.

Vår kostanalys sträcker sig bortom att bara räkna kalorier eller bedöma intaget av enskilda näringsämnen. Vi är intresserade av att undersöka måltidsmönster, matvanor, eventuella kostpreferenser och potentiella begränsningar du kan ha.

Detta ger oss en mer holistisk bild av din kost och hjälper oss att identifiera eventuella obalanser eller näringsbrister.

Genom att identifiera möjliga förbättringsområden kan vi erbjuda individanpassade rekommendationer för att optimera din kost. Det kan innebära att öka intaget av näringsrika livsmedel, utöka din kost för att inkludera en bredare variation av fördelaktiga ingredienser, minska intaget av ohälsosamma livsmedel eller justera proportionerna mellan olika näringsämnen för att bättre möta dina specifika behov.

Vi strävar efter att göra vår kostanalys till en användbar och praktisk vägledning för dig, så att du kan fatta välgrundade beslut när det gäller din kost och uppnå en optimal hälsa.

Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en kostplan som passar dina individuella mål, preferenser och livsstil och som hjälper dig att uppnå och bibehålla en balanserad och näringsrik kost.

Frekvensanalys

Vi använder en snabb metod för att erhålla information om hur din kropp fungerar.

Frekvensanalys är en snabb och effektiv metod som vi använder för att erhålla värdefull information om hur din kropp fungerar på en mer detaljerad nivå.

Genom att analysera frekvensen av vissa biologiska signaler kan vi dra slutsatser om olika fysiologiska processer och identifiera eventuella avvikelser eller obalanser.

Utöver detta erbjuder vi kostråd, förslag på eventuella kosttillskott som kan vara nödvändiga samt tips på andra behandlingsalternativ som kan vara fördelaktiga för dig.

Effektivfriskvård

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway