Kamomillte mot diabetes

  • 2021-12-11
  • Bo Engborg

Forskare har undersökt effekten av kamomillte mot diabetes och konstaterat att det sänker blodsocker, förbättrar insulinkänslighet, minskar triglycerider och sänker LDL-kolesterol.

Effektivfriskvård

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway