Monicor - Analys och behandling

Boka tid

Analys av meridiansystemet och dess akupunkturpunkter

Med Monicor skannar man kroppen på ett par minuter och får fram tillståndet på kroppen och enskilda organ, balansen i nervsystemet och stressnivån. Varje akupunkturpunkt har sin egen frekvens, dessa skannas av och tolkas.

Behandling

Efter kontrollen behandlar Monicor utifrån ditt aktuella hälsotillstånd. Under behandlingen kontrolleras tillståndet kontinuerligt, ungefär som när man stämmer ett piano.

Principen som ligger till grund för Monicor

Monicor

Varje organ och kroppsdel har sina frekvenser. Frekvenserna återspeglar biokemiska parametrar hos respektive organ. Om det uppstår problem i kroppen så förändras dessa frekvenser. Under en undersökning kan vi upptäcka frekvenser som avviker, det ger oss information om kroppens aktuella tillstånd.

Patogener

Alla patogener, det vill säga virus, bakterier och parasiter har sin egna frekvenser. Om Monicor hittar dessa frekvenser i kroppen används samma frekvens för att eliminera dessa mikroorganismer.

Monicor utgår alltid från ditt nuvarande hälsotillstånd och väljer den behandling som bäst behövs vid det aktuella tillfället och korrigerar avvikelserna. Du behandlas med svaga elektriska impulser, ljud och ljus samtidigt! Varje behandlingstillfälle är unikt.

Kropp och psyke

Monicor upptäcker och behandlar inte bara fysiska obalanser utan även psykiska.

Forskning på Monicor

Det finns flera publicerade studier där man har använt Monicor för att upptäcka och korrigera obalanser. Läs mer här.

Boka tid

Bo Engborg, 0708-18 24 57, info@effektivfriskvard.se

Effektivfriskvård

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway